TERMOIZOLACIJA

Stiropor i kamena vuna

STIROPOR

FIMA MIONICA

FIMAEPS – ploče za toplotnu izolaciju
Proizvode se u različitim nasipnim težinama i to 10,13,15, 20, 25, 30 kg/m³ što je u direktnoj vezi sa njihovom primenom.
EPS – ploče za toplotnu izolaciju (falc)
Proizvode se u različitim nasipnim težinama i to15, 20, 25, 30 kg/m³ što je u direktnoj vezi sa njihovom primenom.
FIMAPOR – ploče za toplotnu izolaciju
Izrađuju se isključivo u dve gustine 25 i 30 kg/m³ debljine 50mm sa stepenasto rezanim rubovima (falc). Upotrebljava se kada je pored toplotne izolacije, predviđeno veće opterećenje na pritisak konstrukcije.

NEOPOR

NEOPORIzuzetno dejstvo izolacionih materijala od neopora, nudi projektantima i izvođačima značajne prednosti u građevinskoj praksi. U poređenju sa dosadašnjim EPS materijalima, neopor omogućuje gradnju laganih konstrukcija uz istovremeno visoke izolacione osobine.
Neopor je apsorber, ali i reflektor infracrvenog zračenja, čime omogućuje značajno smanjenje toplotne provodljivosti. Na taj način je toplotno zračenje kroz materijal ograničeno više nego kod uobičajenih izolacionih ploča, a izolacioni efekat povećan do 20% u odnosu na tradicionalnu EPS-izolaciju.

CERESIT

CERESITOvaj materijal spada u klase EPS 15 ili EPS 20 (gustina polistirena u rasponu od 15 do 20 kg/m3).

Polistiren ne upija i ne gubi svoje termoizolaciona svojstva usled povećane vlažnosti. Povremena kondenzacija vodenih isparenja koja se mogu javiti na polistirenu, ne predstavljaju ozbiljan problem. Polistiren je veoma lagan i ima dobra mehanička svojstva (zatezna čvrstoća 80 kPa, i pritisna čvrstoća od cca.130 kPa).

MAXIMA

mmmmKompanija MAXIMA je 2016. pustila u rad fabriku za proizvodnju stiropora koja predstavlja primer najmodernije tehnologije u ovoj oblasti. Proizvodnjom termoizolacionih stiropor ploča u potpunosti ja zaokržuila ponudu materijala za izradu termoizolacionih fasadnih kompozitnih sistema (ETICS).

MAXIMA stiropori: EPS M200, EPS M150, EPS M120, EPS M100, EPS M90, EPS MF, EPS MF 60, EPS M30.
AUSTROTHERM

austrotherm-plyta-styropianowa-eps-035-parking-27672EPS (ekspandirani polistiren) je izolacioni materijal koji se već niz godina potvrđuje u primeni u podovima, zidovima i krovovima stambenih i poslovnih objekata, škola, bolnica, hladnjača, itd. Ovaj izuzetno ekonomičan izolacioni materijal znatno smanjuje troškove grejanja.

Proizvodnja našeg EPS-a se od 2003. odvija i u Austrotherm-ovim fabrikama u Srbiji, po austrijskoj tehnologiji koja garantuje evropski kvalitet proizvoda.

KNAUF KAMENA MINERALNA VUNA

Odličan je termoizolator u zimskom i letnjem periodu, ima visoku tačku topljenja (preko 1000°C) što ga čini negorivim materijalom u funkciji zaštite od požara. Takođe, odličan je apsorber zvučne energije. Idealna izolacija za sve pozicije (ravni krovovi, podovi, fasade, potkrovlja).

NaturBoard FIT

naturboard-fitProizvod je namenjen za toplotnu i zvučnu izolaciju kao i zaštitu od požara spuštenog plafona, tavanice i kosog krova, svuda gde izolacija nije izložena pritisnom opterećenju. NaturBoard FIT je kompaktna ploča od kamene mineralne vune, postojane gustine i spada u meke proizvode. Proizvod je negoriv, otporan na visoke temperature, vodoodbojan, otporan na starenje i hemijski neutralan.

NaturBoard VENTI

naturboard-ventiProizvod je namenjen za toplotnu i zvučnu izolaciju kao i zaštitu od požara sendvič zidova i ventilisanih fasada do 12 metara visine. NaturBoard VENTI je kompaktna ploča od kamene mineralne vune, postojane gustine i spada u polutvrde proizvode. Proizvod je negoriv, otporan na visoke temperature, vodoodbojan, otporan na starenje i hemijski neutralan.

NaturBoard VENTACUSTO

naturboard-VENTACUSTOProizvod je namenjen za toplotnu i zvučnu izolaciju i zaštitu od požara ventilisanih fasada visine od 12 do 20m, zidnih obloga, pregradnih zidova i u delovima konstrukcije gde su povećani zahtevi u pogledu akustičnih preformansi – može da se koristi i samostalno kao apsorpcijska obloga. Proizvod je negoriv, otporan na visoke temperature, vodoodbojan, otporan na starenje i hemijski neutralan.

NaturBoard VENTI PLUS

naturboard-ventiPLUSProizvod je namenjen za toplotnu i zvučnu izolaciju kao i zaštitu od požara ventilisanih fasada preko 20 metara visine. NaturBoard VENTI PLUS je kompaktna ploča od kamene mineralne vune, postojane gustine i spada u polutvrde proizvode. Proizvod je negoriv, otporan na visoke temperature, vodoodbojan, otporan na starenje i hemijski neutralan.

FKD-S Thermal

fkds-thermalProizvod je namenjen za toplotnu i zvučnu izolaciju kao i zaštitu od požara spoljašnjih zidova u ETICS sistemu. Ovom sistemu FKD-S Thermal ploče daju visoku paropropusnost. Ploče se mogu koristiti u sistemu i za tankoslojnu i debeloslojnu kontaktnu fasadu. FKD-S Thermal je kompaktna ploča od kamene mineralne vune, postojane gustine i spada u tvrde proizvode. Proizvod ima poboljšanu toplotnu karakteristiku, nižu vrednost koeficijenta tolpotne provodljivosti, koja obezbeđuje bolju toplotnu zaštitu objekta.

FKD-N Thermal

fkds N-thermalProizvod je namenjen za toplotnu i zvučnu izolaciju kao i zaštitu od požara spoljašnjih zidova u ETICS sistemu. Ovom sistemu FKD-N Thermal ploče daju visoku paropropusnost. Ploče se mogu koristiti u sistemu i za tankoslojnu i debeloslojnu kontaktnu fasadu. FKD-N Thermal je kompaktna ploča od kamene mineralne vune, postojane gustine i spada u tvrde proizvode. Proizvod ima poboljšanu toplotnu karakteristiku, nižu vrednost koeficijenta tolpotne provodljivosti, koja obezbeđuje bolju toplotnu zaštitu objekta.