Portret arhitekte – Dejan Živković (AGP Studio)

U narednim objavama ćemo predstaviti Portrete arhitekti sa kojima smo kroz ove godine sarađivali na različitim projektima. Saradnja sa svakim od njih je bila uspešna, inspirativna i edukativna za naše poslovanje.
Prvi u nizu je arhitekta Dejan Živković (AGP Studio) iz Pančeva sa svojim timom: Jelenom Šain, Minom Miladinović i Stefanom Divnićem.
Hvala na poverenju!