Search

EPS (ekspandirani polistiren – stiropor) je izolacioni materijal koji se već dugo decenija koristi za termičku izolaciju temelja, podova, fasadnih i ostalih zidova, kao i krovova stambenih i poslovnih objekata, škola, bolnica, hladnjača, itd. Ovaj izuzetno ekonomičan izolacioni materijal znatno smanjuje troškove zagrevanja zimi, odnosno rashlađivanja objekata leti. Na taj način se pospešuje energetska efikasnost građevinskog objekta. Proizvodnja termoizolacionih ploča na bazi EPS-a se još od 2001. godine odvija u Austrotherm-fabrikama u Srbiji (Valjevo, Niš, Srbobran) – po austrijskoj tehnologiji, čija primena garantuje evropski kvalitet proizvoda.

Za sada nema dodatnih informacija...

Back to Top