Search

Lepak brze vezivne moći

KARAKTERISTIKE

  • Maksimalna dužina najduže stranice pločice je 100cm
  • Debljina nanošenja do 10mm
  • Moguća prohodnost 3h nakon nanošenja
  • Moguće fugovanje posle 3h
  • Visoka adhezija

Za sada nema dodatnih informacija...

Back to Top