Search

Samonivelišuća masa za debljine sloja od 3-30 mm

KARAKTERISTIKE

  • Otporna na koncentrisano opterećenje
  • Armirana vlaknima
  • Jednostavna za ugradnju
  • Može se nanositi mašinski
  • Pogodna za sisteme sa podnim grejanjem

Za sada nema dodatnih informacija...

Back to Top