Search

Proizvod je namenjen za toplotnu i zvučnu izolaciju kao i zaštitu od požara spoljašnjih zidova u ETICS sistemu. Ovom sistemu FKD-N Thermal 2 ploče daju visoku paropropusnost.

 FKD-N Thermal 2 je kompaktna ploča od kamene mineralne vune, dvoslojne gustine i spada u tvrde proizvode.

Proizvod ima poboljšanu toplotnu karakteristiku, nižu vrednost koeficijenta toplotne provodljivosti, koja obezbeđuje bolju toplotnu zaštitu objekta.

Proizvod je negoriv, otporan na visoke temperature, vodoodbojan, otporan na starenje, hemijski neutralan i izrazito paropropusan. Dimenzije se ne menjaju usled velikih temperaturnih promena.

Karakteristike

Ploče se mogu koristiti u sistemu i za tankoslojnu i debeloslojnu kontaktnu fasadu.

Izolacione ploče se postavljaju na osnovni zid lepljenjem polimer-cementnim lepkom koji se nanosi na ploce linijski po obimu i tačkasto po površini ploče, a zatim i mehanički pričvršcuju (6-8tiplova/m2). Obeležena strana ploče se okreće ka spolja, tj. ka osobi koja ugrađuje ploču.

Potom se za tankoslojne fasade nanosi sloj lepka u koji se utiskuje armaturna mrežica od staklenih vlakana i sloj lepka za gletovanje. Završni sloj fasade mora da bude paropropusan.

Ovaj sistem može da se koristi i za izolaciju zidova izmedu grejanih i negrejanih prostorija kao i za izolaciju horizontalnih elementa konstrukcije (npr. izolacija međuspratne konstrukcije iznad negrejanih prostorija)..

Za sada nema dodatnih informacija...

Back to Top