Search

Akrilna strukturna podloga

Sika® ThermoCoat Acryl Primer je akrilna, strukturna podloga koja se koristi kao premaz pre ugradnje Sika® ThermoCoatAcrylTop i Sika® ThermoCoatAcryl EPS fasadnih maltera u termoizolacionim sistemima. Proizvodi se u beloj boji, ali se može tonirati u neku od nijansi iz Sika® ton karte. Sadrži kvarcni pesak određene granulacije zahvaljujući kome je moguće dobiti odgovarajuću strukturu kako bi fasadni malter adekvatno prianjao na podlogu.

Za sada nema dodatnih informacija...

Back to Top