Search

Jednokomponentna aerosol pišoljska pena

KARAKTERISTIKE

  • Popunjavanje zazora u krovnim konstrukcijama i izolacionim materijalima
  • Izolacija zidnih panela, krovnih ploča
  • Izolacija prozorskih i vratnih okvira
  • Popunjavanje zazora između cevi
  • Popunjavanje šupljina

Za sada nema dodatnih informacija...

Back to Top