Search

VITEX VIPOL je extra bela poludisperzivna boja za enterijere na bazi vode. Stepen pokrivanja:9-10 m2/ lit po sloju na odgovarajuce pripremljenim površinama. Razređivanje:10-20% sa vodom.

Za sada nema dodatnih informacija...

Back to Top