Maxima dani – 14. i 15. jun 2023. – Zlatibor

Dugogodišnji uspeh u radu zasnovan je prvenstveno i isključivo na dobrim poslovnim običajima, kao i načelima savesnosti u održavanju kvalitetnih poslovih odnosa.

S tim u skladu, želimo da zahvalimo kompaniji Maxima, zasebno vlasnicima Janković Dušanu i Janković Srđanu, koji su nas okupili i ugostili.

Hvala na lojalnosti i poverenju, poštovanju i prepoznavanju vrednosti u godinama koje su pred nama.