Search

Samonivelišuća masa za debljine sloja 2 – 10 mm

KARAKTERISTIKE

  • Hodanje po podlozi nakon 2h
  • Može se nanositi mašinski
  • Jednostavna za primenu
  • Za podloge sa podnim grejanjem
  • Otporna na koncentrisano opterećenje

Za sada nema dodatnih informacija...

Back to Top