Search

Homeseal LDS 35 FixPlus je višeslojna armirana parna brana od poliolefina. Transparentna je i sprečava prodor vlage i pare u termoizolaciju, bez obzira da li se koristi u konstrukcijama kosog ili ravnog krova, vertikalnih zidova ili tavanica.

PREDNOSTI

Veoma nizak nivo zapaljivosti Homeseal LDS 35 FixPlus čini da ovaj proizvod bude vrlo poželjan za upotrebu u konstrukcijama objekata sa visokim protivpožarnim zahtevima.

Za sada nema dodatnih informacija...

Back to Top