Search

Za spoljnu upotrebu

Jednostrano lepljiva traka obezbeđuje veoma dobru vezu sa Homeseal LDS folijama, kao i sa drvetom, opekom, čistim betonskim površinama i OSB pločama.

Lepljive trake se uglavnom mogu koristiti za vezivanje, zaptivanje i povezivanje svih vrsta vertikalnih konstruktivnih elemenata sa folijama. Može se koristiti i za popravku malih oštećenja ili rupa na Homeseal LDS folijama.

Veoma je otporna na vlagu. Difuzno je otvorena i otporna na UV zračenje u periodu od 4 meseca, čak i pod direktnim uticajem solarnog zračenja.

Za unutrašnju upotrebu

Za hermetičko lepljenje/spajanje svih Homeseal LDS folija.

Za povezivanje svih preklapanja i zaptivanje svih prodora.

Za sada nema dodatnih informacija...

Back to Top