Search

Proizvod je namenjen za toplotnu i zvučnu izolaciju kao i zaštitu od požara kosih krovova i svuda gde izolacija nije izložena pritisnom opterećenju.

U zavisnosti od stepena provetravanja krovne konstrukcije odnosno sloja iznad izolacionog materijala, obavezna je ugradnja parne brane, odnosno aktivne parne brane sa toplije strane izolacije (zavisno od načina realizacije provetravanja krovne konstrukcije).

 NaturBoard FIT PLUS je kompaktna ploča od kamene mineralne vune, postojane gustine i spada u meke proizvode.

Proizvod je negoriv, vodoodbojan, otporan na starenje i hemijski neutralan.

Karakteristike

  • Toplotna izolacija – Niska vrednost koeficijenta toplotne provodljivosti
  • Zaštita od požara – Klasa reakcije na požar A1 – negoriv materijal
  • Zvučna izolacija – Odlična zvučna izolacija zbog guste, vlaknaste strukture materijala

Za sada nema dodatnih informacija...

Back to Top