Search

grubi silikonski temeljni premaz

  • 5 kg, 25 kg.

ROLOGRUND SN je grubi silikonski temeljni premaz, mikroarmiran sintetičkim vlaknima i punjen kvarcnim peskom. Upotrebljava se za grundiranje mineralnih površina, pre nanošenja silikonskog dekorativnog maltera ROLOSIL-a SN. ROLOGRUND SN ogrubljava podlogu, odnosno povećava njenu hrapavost, što omogućava bolji prihvat završnih materijala. Proizvodi se u beloj boji, a može se tonirati na MAXIMIX sistemu.

Za sada nema dodatnih informacija...

Back to Top