Search

grubi silikatni temeljni premaz

  • 5 kg, 25 kg.

ROLOGRUND ST je grubi silikatni temeljni premaz, mikroarmiran sintetičkim vlaknima i punjen kvarcnim peskom. Upotrebljava se za grundiranje mineralnih površina, pre nanošenja silikatnog dekorativnog maltera ROLOSIL-a ST. ROLOGRUND ST ogrubljava podlogu, odnosno povećava njenu hrapavost, što omogućava bolji prihvat završnih materijala. Proizvodi se u beloj boji, a može se tonirati na MAXIMIX sistemu.

Za sada nema dodatnih informacija...

Back to Top