Search

Silikatna strukturna podloga

Sika® ThermoCoat Silicate Primer je silikatna podloga grublje završne teksture koja se koristi kao prajmer pre ugradnjeSika® ThermoCoat SilicateTop iSika® ThermoCoat-690 Si&Si fasadnih maltera i Sika® ThermoCoatSilicate Color fasadne boje u termoizolacionim sistemima. Proizvodi se u beloj boji, ali se može tonirati u neku od nijansi iz Sika® ton karte. Sadrži kvarcni pesak određene granulacije zahvaljujući kome je moguće dobiti odgovarajuću strukturu kako bi fasadni malter adekvatno prianjao na podlogu.

Za sada nema dodatnih informacija...

Back to Top