Search

Proizvod je namenjen za toplotnu i zvučnu izolaciju kao i zaštitu od požara ventilisanih fasada preko 20 metara visine.

NaturBoard VENTI PLUS je kompaktna ploča od kamene mineralne vune, postojane gustine i spada u polutvrde proizvode.

Proizvod je negoriv, otporan na visoke temperature, vodoodbojan, otporan na starenje i hemijski neutralan.

 Montaža

Na zid ih postavljamo između profila ventilisane fasade, mehanički ih pričvršćujemo PVC tiplovima (5-8 kom/m2) sa čeličnim vijkom.

Karakteristike

  • Toplotna izolacija – Niska vrednost koeficijenta toplotne provodljivosti λ = 0.035 W/mK
  • Zaštita od požara – Klasa reakcije na požar A1 – negoriv materijal
  • Zvučna izolacija – Odlična zvučna izolacija zbog guste, vlaknaste strukture materijala

Za sada nema dodatnih informacija...

Back to Top