Search

Proizvod je namenjen za toplotnu i zvučnu izolaciju kao i zaštitu od požara ravnih krovova.

Lako se ugrađuje na betonskoj podlozi kao i na profilisanim čeličnim konstrukcijama.

Smart Roof BASE 2 je kompaktna ploča od kamene mineralne vune, dvoslojne gustine i spada u jako tvrde proizvode.

Proizvod je negoriv, otporan na visoke temperature, vodoodbojan, otporan na starenje i hemijski neutralan.

Dimenzije se ne menjaju usled velikih temperaturnih promena.

Za sada nema dodatnih informacija...

Back to Top