Search

Proizvod je namenjen za toplotnu i zvučnu izolaciju kao i zaštitu od požara ravnih krovova.

Lako se ugrađuje na betonskoj podlozi kao i na profilisanim čeličnim konstrukcijama. Koristi se isključivo kao donji izolacioni sloj u kombinaciji sa proizvodima Smart Roof THERMAL i Smart Roof TOP u gornjem sloju.

Smart Roof BASE je kompaktna ploča od kamene mineralne vune, ravnomerne raspoređene gustine po celoj debljini ploče i spada u jako tvrde proizvode.

Proizvod je negoriv, otporan na visoke temperature, vodoodbojan, otporan na starenje i hemijski neutralan.

Dimenzije se ne menjaju usled velikih temperaturnih promena.

Za sada nema dodatnih informacija...

Back to Top